سبک‌شناسی غزلیات وحدت کرمانشاهی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

طهماسب­قلی‌خان معروف به «وحدت کرمانشاهی» از عرفا و شعرای نامی غرب کشور در قرن سیزدهم هجری بوده است. شهرت او به‌خاطر سرودن غزلیاتی است که سرشار از مضامین ناب عرفانی و مفاهیمی چون عشق، وحدت­وجود و... است. از آن­جایی‌که وحدت کرمانشاهی در ادبیات معاصر کرمانشاه و شکل­گیری مکتب ادبی این سامان، نقش به­سزایی داشته، بنابراین در این جستار سعی بر آن است تا غزلیات او از لحاظ سبک­شناسی بررسی شود. شیوۀ کار به این صورت است که با بررسی غزلیات او در سه سطح «زبانی» (آوایی، لغوی و نحوی)، «فکری» و «ادبی» تلاش می­شود مسائلی که سبب تشخص زبان شعری او شده است، به دست داده شوند.

کلیدواژه‌ها


-  تأثیرپذیری شاعران کُرد ایران و عراق از حافظ شیرازی؛ پارسا، سیّد احمد؛ تهران: فرهنگستان هنر، 1388.
-  دایرة‌المعارف کُردی؛ صفی‌زاده بوره­که­یی، صدیق؛ تهران: پلیکان، 1380.
-  دیوان حافظ؛ حافظ، شمس‌الدین محمّد؛ به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، دو جلد، چاپ دوم، تهران: خوارزمی، 1362.
-  دیوان وحدت کرمانشاهی، وحدت، طهماسب‌قلی بن رستم؛ به کوشش احمد کرمی، تهران: سلسله نشریات ما، 1372.
-  دیوان وحدت کرمانشاهی؛ وحدت، طهماسب‌قلی بن رستم؛ با تصحیح و مقدّمۀ محمّدعلی سلطانی، تهران: نشر سها، 1377.
-  سبک­شناسی شعر پارسی (از رودکی تا شاملو)؛غلامرضایی، محمّد؛ تهران: جامی، 1381.
-  کرمانشاه در عصر قاجار؛ بیگلری، هرمز؛ کرمانشاه: طاق­بستان، 1374.
-  کلیات سبک­شناسی؛ شمیسا، سیروس؛ چاپ نخست از ویرایش دوم، تهران: نشر میترا، 1384.
-  لغت‌نامه؛ دهخدا، علی اکبر؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373.