نمود آموزه های عرفانی در اشعار بیدل دهلوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزادواحد کرمان

چکیده

The present article aims at discussing some mystic doctrines in the
collection of the prominent poet named Bidel-E-Dehlavi. To do so, evidences of the mentioned doctrines are found and analyzed in some verses of Bidel written in Hindi style. Some certain significant principles which have been often neglected compared with those oft-discussed elements such as imagism, condensed allegories and etc. The mystic elements might be found in the works of many poets, but the matter of interest for the author of the present article is the delicacy with which Dehlavi has treated those doctrines. Moreover, an attempt is made to show the proficiency of the poet over the mystic elements, which has added to the poetry’s stability besides its literary aesthesis. The significance of this study is that Mystic Doctrines in Bidel-E- Dehlavi’spoetry has reference to Holly Quran.

کلیدواژه‌ها