تبیین راهبرد امنیتی مقابله با فتنه گران در کلیله و دمنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزش سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فتنه، یکی از نا هنجاری های سیاسی-اجتماعی در جوامع بشری است که نه تنها نظام سیاسی حاکم در هر کشور، بلکه در سطوح پایین تر توده های مردم را نیز دچار چالش خطیری از جمله سلب امنیت می کند.
کلیله و دمنه به عنوان یک اثر منثور کلاسیک که نظام سیاسی حاکم به شکل تمثیلی و شخصیت های آن را حیوانات تشکیل می دهد؛ به تبیین الگوهایی می پردازد که می توان در حوزه امنیت داخلی به عنوان راهبردی برای مقابله با فتنه گران مورد استفاده قرار داد. از جمله این الگوها: بصیرت، دشمن شناسی، مشورت، دور اندیشی و از همه مهم تر وجود یک رهبری مقتدر می باشد.
 این جستار در سدد ارائه الگوهای راهبردی در حوزه امنیت داخلی برای مقابله با فتنه گران با تأکید بر کتاب کلیله و دمنه است.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن مجبد

2. نهج البلاغه

3. بیانات مقام معظم رهبری، دیدار مردم چالوس و نوشهر

4. بارکر، آرتور، (1380 )،هنر کشف آینده، مترجم: نغمه خادم باشی، تهران، انستیتو ایزایران

5. خوش دهان، علی. ( 1388 )، آینده پژوهی با تکنیک سناریوسازی، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

6. غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا، ( 1380 )، استراتژی اثر بخش، تهران، فرا، چاپ 3

7. فرشچی، علیرضا، و مرآتی، احسان، ( 1391 )، « ارائه چارچوبی برای مفهوم سازی رزم اطلاعاتی»، تهران، مجله علمی- پژوهشی سیاست دفاعی، س: 20 ش: 79

8. قائدان، اصغر، ( 1387 )، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) تا قتل عثمان، تهران، امیر کبیر، چاپ اول

9. گودرزی، عباس و طهماسبی، علی، ( 1391 )، « نقش بصیرت در پرورش نظامی»، تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی امنیت پژوهی، س: 11 ش: 37

10. منشی، نصرالله، ( 1383 )، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انیر کبیر، چاپ 25

11. نبوی، سید علی، رسولیان، سعید، حاجی قلی خانی، رحمان، جهانی، اصغر. ( 1389 )، « بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی در شرکت گاز استان گلستان با استفاده از تکنیک AHP » ، تهران، کتاب مجموعه مقالات منتشر شده توسط دبیرخانه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبردی.

12. Molander,R,P. Wilson,D. Mussington, and R .Mesie (1998 ). “strategic information warfare: A new face of war” santa Monica, calif.: RAND, MR-964-OSD                 

13. Molander, C., Riddile, S. and Wilson P.(1996 ), “ strategic information warfare: A new face of war” santa Monica, calif.: RAND, MR-661-AF