بررسی مفاهیم و مضامین انتظار موعود در اشعار شاعران پایداری؛ علیرضا قزوه، محمد جواد محبت، قیصر امین‌پور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی ساوه،ایران ، ساوه

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران، ساوه

چکیده

چکیده
پایداری مفهومی گسترده‌ایی است که می‌توان آن را یکی از بن مایه‌های ادبیات فارسی به حساب آورد. شاعران و نویسندگان معاصر فراوانی در این عرصه قلم زده‌اند که در این بین آنها قیصر امین‌پور و علیرضا قزوه و محمد جواد محبت از جمله شاعرانی هستند که دارای اندیشه‌های والا در زمینه پایداری و مؤلفه‌های آن می‌باشند. در پژوهش پیشرو، ضمن ارایه تعاریف ادبیات پایداری و مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن و تبیین بحث انتظار و موعود و امید به آینده به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و معرفی شخصیت‌های مورد نظر و استخراج و ارایه شاهد مثال‌هایی از اشعار شاعران مذکور پرداخته شده است و در خاتمه نتیجه‌گیری این امر که ارتباط تنگاتنگ اعتقادات دینی، مذهبی و انتظار موعود این شاعران در شعرشان کاملا ملموس و محسوس بوده و این مؤلفه‌ها در پیروزی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و حتی امید به آینده شاعران بی‌تأثیر نبوده است.
کلید واژه: ادبیات پایداری، قیصر امین‌پور، علیرضا قزوه، محمد جواد محبت، انتظار.

کلیدواژه‌ها