دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 1-252 
7. معرفی نسخۀ خطی منشآت امیر نظام گروسی

صفحه 106-135

مجتبی صفر علیزاده؛ لیلا عدل پرور؛ آرزو مومنی خانشان


8. بازآفرینی شخصیّت و صفات زن از منظر مولوی

صفحه 136-173

هادی عبّاس نژاد خراسانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی


9. بررسی تأثیر سبک حکایات سنایی بر حکایات مولانا

صفحه 174-189

کتایون مرادی؛ علی محمد موذنی(نویسنده مسئول)


11. بررسی فرم مهندسی سازه ی زبانی و ادبی تصدیر در غزلیّات کلیم کاشانی

صفحه 221-243

فضل الله رضایی اردانی(نویسنده مسئول)؛ غلامرضا هاتفی اردکانی