دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-206 
2. تحلیل سبک شناختی اشعار کُردی طاهربگ جاف

صفحه 22-44

مسعود باوان پوری؛ اکرم عبادی؛ سکینه آزادی؛ نرگس لرستانی


3. بررسی نقش رویدادهای اجتماعی در انتخاب درونمایه‌های شعر قیصر امین پور

صفحه 45-66

ارمغان بهداروند؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی


6. «تطبیق غنایی بیژن و منیژه در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس‌خان کندوله‌ای»

صفحه 114-140

مصطفی رادمرد؛ میرجلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی