دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-173 
7. بررسى و تحلیل غزلى از مولانا با رویکرد نشانه‌شناسى

صفحه 117-138

یدالله محمدی؛ مصطفی گرجی؛ سید احمد پارسا


8. تجلی طبیعت در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)

صفحه 139-164

محمدتقی یونسی رستمی؛ حوریا هادی پور؛ علی خوشه‏ چین