نویسنده = احمدرضا یلمه ها
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی تعلیمی بر مفهوم واژه عشق درگزیده ای از منظومه های غنایی قرن های هفتم تانهم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 231-249

عطا محمد رادمنش؛ یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها


2. نکات تعلیمی در منظومه‌های حماسی با تکیه بر مثنوی هفت لشکر

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 152-172

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها