کلیدواژه‌ها = تاریخ
تعداد مقالات: 3
1. منصب پروانه و بهره‌های ادبی آن با تأکید بر دورة صفویه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 181-203

اعظم کرمی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محسن ابوالقاسمی


2. تاریخ در ماده تاریخ براساس نظریة رمز گردانی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 119-157

حسین مسجدی اصفهانی


3. برجستگی‏های ادبی در تاریخ بیهقی

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 173-190

طیبه شیخ ویسی؛ ابوالقاسم رادفر