کلیدواژه‌ها = تصویر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تصویرسازی در اشعار حسین اسرافیلی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 192-212

مریم محمودی؛ حسن قربانی


2. دنیای رنگ ها در اشعار ملا مصطفی بیساران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 95-118

مهین کریمی


3. «تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی»

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 155-172

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ افسانه سعادتی


4. کلیشه زن شرقی در داستان زقاق المدق نجیب محفوظ

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 123-140

کامران قدوسی؛ طاهره نادری