دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 1-204 
3. تحلیل گفتمان دراماتیک با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای در رمان لحظه‌های سکسکه احمد اکبرپور

صفحه 51-76

سمیه آورند؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


5. کاربرد عشق در قرآن و اندیشه‌های مولانا و هگل بر اساس رویکرد بینامتنیت

صفحه 111-140

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی(نویسنده مسوول)؛ سیداحمد حسینی کازرونی


6. نگاه سیاسی- تعلیمی به حکایت شتر و شیر پرهیزگار در مرزبان نامه

صفحه 141-157

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


8. بررسی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

صفحه 184-204

فایزه مصطفایی دهنوی؛ اسماعیل آذر؛ جلیل تجلیل