دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 1-182 
7. سبک‌شناسی غزلیات وحدت کرمانشاهی

صفحه 135-154

مسعود سپهوندی؛ علیرضا شهرستانی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی


8. «تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی»

صفحه 155-172

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ افسانه سعادتی