دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 1-141 
5. ابرانسان از دیدگاه نیچه و تأثیر اساطیر یونان بر اندیشه‌های او

صفحه 62-89

سیران شریعتی؛ لطیفه سلامت باویل؛ سید ایوب نقشبندی